SAOWANEE. 31.5 feet Motor Yacht from Andaman Boatyard

December 24, 2007

46. More exterior details

Filed under: Uncategorized — admin @ 1:36 am


Click for larger images

Here are some more exterior details of the Saowanee.

Her er noen flere utvendige detaljer fra Saowanee.

December 21, 2007

45. Canoe project again

Filed under: Uncategorized — admin @ 9:54 am


Click for larger images

From the plug we made in Chiangmai (see Post #38) Luigi has now produced the canoe. The finished canoes on the pictures are still prototypes, but we are now ready to make the first batch of finished canoes for sale. We have also made a test of a prototype on a nearby lake to verify positions of seats, etc.. The canoes will be made in two main versions, normal glass fiber and carbon/Kevlar. We believe that the yellow one in Kevlar will be a favorite when equipped with nice wooden details. The canoe measure 5 x 0.8 m, carries two persons with full tour equipment and may easily be carried on the shoulders by one person.

Luigi har nå produsert canoer fra modellen vi lagde i Chiangmai (se Post 38). De ferdige kanoene på bildene er fremdeles prototyper, men vi er nå klare til å lage den første serien ferdige kanoer for salg. Vi har også prøvepadlet en prototyp på en innsjø i nærheten for å teste plassering av seter, etc.. Kanoene vil bli laget i to hovedversjoner, vanlig glassfiber og carbon/Kevlar. Vi tror den gule i Kevlar vil ble en av favorittene når den er utstyrt med fine detaljer i edeltre. Kanoen måler 5 x 0.8 m, bærer med letthet to voksne personer med fullt turutstyr og kan lett bæres på skuldrene av en person.

December 14, 2007

44. Exteriors

Filed under: Uncategorized — admin @ 5:22 am


Click for larger images

The exterior details are close to finish.

Utvendige detaljer er snart ferdige.

June 26, 2007

43 Exhaust System and Diesel Tanks

Filed under: Uncategorized — admin @ 2:02 am


Click for larger images

The engine exhaust system and the diesel tanks (one on each side) are in place. Note the details of the bulkhead transitions and the tank manhole cover with connections.

Eksos systemet og diesel tankene (en på hver side) er på plass. Legg merke til detaljene ved skottgjennomføringene og mannlokket på tankene med alle tilkoblingene.

March 21, 2007

42. Rear Platform and More Interior Details

Filed under: Uncategorized — admin @ 11:56 am

Rear platform is ready. Interiors and teak details are in progress.

[color=blue]Akterplattformen er klar. Innvendige teak detaljer er på gang.[/color]

January 12, 2007

41. Furniture details

Filed under: Uncategorized — admin @ 5:21 pm

Teak trims and furniture details are hand made.

[color=blue]Teak detaljer og deler for møbler blir håndlaget.[/color]

40. Interior panels

Filed under: Uncategorized — admin @ 5:16 pm

Internal surfaces are coated with teak veneer.

[color=blue]Innvendige flater kles med teakfiner.[/color]

39. Teak decks finished

Filed under: Uncategorized — admin @ 4:59 pm

The teak decks are sanded. The inner liner at the rear deck is equipped with lockers for shower, high pressure washer, access to windlass and two hinged seats.

[color=blue]Teak dekkene blir slipt. Inner-lineren ved akterdekket har luker for hånddusj, høytrykkspyler, tilgang til ankervinsj og to nedklappbare seter. [/color]

38. Canoe project

Filed under: Uncategorized — admin @ 10:48 am

During our holidays, Alexander and I have started on annother small boat project. We make the plug for a canoe, which will be sent to Andaman Boatyard for production of mould and canoes. It is a classic, slim, Canadian style canoe, 5m long and 0.8m wide, which will be made in ultra-light design in carbon fibre/kevlar.

We are located in Chiangmai on northern Thailand on a land with houses made of old teak, fishponds and my wife’s garden full of orchids and othe exotic plants.

[color=blue]I ferien vår har Alexander og jeg begynt på et nytt lite båtprosjekt. Vi har laget modell (plug) til en kano som vil bli sendt til Andaman Boatyard for produksjon av form og kanoer. Det er en klassisk, slank, kanadisk kanotype, som vil bli laget i utra-lett utførelse i karbonfiber/kevlar.

Vi holder til i Chiangmai nord i Thailand på en eiendom med hus i gammel teak, fiskedammer og min kones hage full av orkideer og andre eksotiske planter.
[/color]

37. Windows production

Filed under: Uncategorized — admin @ 10:37 am

The window frames are made of welded stainless steel. The profiles are lazer cut and tac-welded together. They will have double glazing with 5 mm tempered glass and 5 mm argon filled gap. The frames are trial mounted to the cockpit. They will be ground and polished before final installation.

[color=blue]Vindusrammene blir sveiset i rustfritt stål. Profilene er laserkuttet og blir punktsveiset. De vil få dobbeltglass med 6 mm herdet glass og 5 mm argon fylt avstand. Rammene blir prøvemontert i overbygget. De vil bli slipt og høyglanspolert før sluttmontasjen. [/color]

Older Posts »

Powered by WordPress